Fondacija

 

Hartefakt Fondacija doprinosi izgradnji demokratskog i odgovornog društva osnažujući civilni sektor i razvijajući filantropske prakse i kulturu davanja u našem društvu.

Mi podstičemo razvoj filantropije i kulture davanja kao važnih instrumenata za unapređivanje zajedince i društva u celini. Kroz razvoj inovativnih filantropskih praksi, poput programa Art Friendly, Hartefakt gradi poverenje u fondacije i promoviše vrednosti individualnog davanja za opšte dobro.

Kroz program malih grantova, fondacija podržava razvoj kritičkog i nezavisnog mišljenja kao i promociju ljudskih prava, tolerancije, jednakosti, zaštite prava manjina, interkulturalnog dijaloga i regionalne saradnje. Mi podržavamo organizacije i inicijative sa teritorije Srbje, Bosne i Hercegovine i Kosova koje prepoznaju lokalne potrebe i donose pozitivne društvene i političke promene u svojoj sredini.

 

Za više informacija, pišite na grants@heartefact.org.

Kako aplicirati?

KAKO DA APLICIRATE

U okviru Fondacije, Hartefakt podržava lokalne aktere, organizacije i inicijative sa ciljem podsticanja društveno odgovornog delovanja. Hartefakt podržava projekte koji se realizuju u oblastima društveno angažovane kulture i umetnosti i zaštite i promocije ljudskih prava. Konkurs za podnošenje projektnih ideja je stalno otvoren. Aplikaciona procedura osmišljena je na način koji pomaže organizacijama i inicijativama da bolje i jasnije artikulišu svoje projektne ideje, ali i da omogući sticanje neophodnih znanja iz oblasti razvoja projekta manje iskusnim akterima. Aplikaciona procedura sastoji se iz nekoliko koraka:

1

Popunjavanje online aplikacije

Vašu projektnu ideju možete podneti Hartefakt Fondaciji popunjavanjem online aplikacije koja sadrži pitanja o vašoj organizaciji i projektu. Projektni predlog možete napisati na srpskom ili engleskom jeziku. Kada podnesete aplikaciju dobićete obaveštenje o uspešno podnetom projektnom predlogu. Osoblje HF pregleda projektnu ideju i proverava da li ona zadovoljava osnovne kriterijume. Možda ćete dobiti poziv za sastanak, telefonski razgovor ili morati da odgovorite na dodatna pitanja.

2

Grant komisije

Nakon podnošenja aplikacije, vašu projektnu ideju razmatra nezavisna Grant komisija Hartefakt Fondacije koja se sastaje 4 puta godišnje. U slučaju da su članovima Grant komisije potrebne dodatne informacije, vašu organizaciju kontaktiraće Grant administrator. Ukoliko komisija odobri projektni predlog odpočinje procedura dobijanja donacije.

3

Dodela donacije

Sredstva se dodeljuju nakon potpisivanja ugovora o donaciji. Projektne aktivnosti započinju tek kad se ova procedura okonča. Donacija ne pokriva troškove načinjene pre potpisivanja ugovora.


Kriterijumi na osnovu kojih se procenjuje projekat:

  • Jasno izložena projektna ideja
  • Dobro objašnjen problem kojim se projekat bavi i relevantnost tog problema za lokalnu zajednicu
  • Jasna veza između ciljeva, aktivnosti i rezultata projekta
  • Realan pristup rešavanju problema
  • Celishodnost predloženih rešenja i metoda
  • Budžet projekta koji je u skladu sa aktivnostima

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili vam je potrebna pomoć u popunjavanju aplikacije možete kontaktirati Grant administratora Hartefakt Fondacije.

Aplikacija

1 Podaci o organizaciji

2 Projekat

3 Budžet projekta / fundraising plan

Attach