PRODUKCIJA

Hartefakt u okviru programa Produkcija ponovo povezuje raznolike regionalne umetničke izraze i kreira jedinstven regionalni kulturni prostor kroz nove modele kulturne produkcije, povezivanje umetnika i umetnica iz regiona i promociju društveno odgovornog kulturnog i umetničkog stvaralaštva.

HF zagovara nove modele produkcije, regionalne saradnje i alternativnih vidova edukacije.
U okviru programa Produkcija, 
Hartefakt kreira prostor za umetničko komuniciranje na bolne društvene teme. Menjajući postojeće umetničke i kulturne prakse u regionu, HF podržava umetnike i umetnice koje poseduju znanje i želju da kritički promišljaju društvo koje ih okružuje. Rad mladih umetnika i umetnica se afirmiše i dodelom godišnjeg priznanja za najbolji savremeni angažovani dramski tekst.

Aktivnosti programa Produkcija usmerene su pre svega na pozorište i vizuelnu umetnost. Društveno-politički angažovana pozorišna i vizuelna produkcija predstavlja centralnu tačku rada na osnovu koje je Hartefakt prepoznat kao nosilac savremenih umetničkih izraza u regionu.

Pozorišne predstave kao što su Hipermnezija, Izopačeni, Radnici umiru pevajući, Glad, Prst, Mali mi je ovaj grob i Grobnica za Borisa Davidoviča, osvojile su brojne nagrade na domaćim i međunarodnim festivalima, dok je izložba Bogujevci/vizuelna istorija postavila nove okvire i prakse kada je reč o kulturi sećanja i metodama suočavanja sa prošlošću na Balkanu.

Predstave

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izložbe