Raspisan konkurs za upravitelja Heartefakt fonda

Raspisan konkurs za upravitelja Heartefakt fonda

Fondacija „Hartefakt Fond“ u cilju angažovanja i imenovanja upravitelja Fondacije raspisuje konkurs.

Opis pozicije

Ključne odgovornosti i zadaci kandidata:

 • Rukvođenje svakodnevnim poslovanjem Fondacije;
 • Zastupanje Fondacije u poslovima i projektima pred svim organima i trećim licima;
 • Odgovornost za zakonitost rada Fondacije;
 • Sastavljanje finansijskog plana i završnog računa;
 • Sastavljanje godišnjeg plana i plana aktivnosti;
 • Sastavljanje godišnjeg izveštaja o radu Fondacije;
 • Staranje o sprovođenju odluka Upravnog odbora Fondacije;
 • Koordinacija i upravljanje zavisnim licima Fondacije;
 • Odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnih odnosa;
 • Kreiranje, sprovođenje i rad na projektima;
 • Davanje predloga za razvoj i unapređenje planova i projekata, sprovođenje odobrenih planova i projekata i kontrolisanje njihovog izvršenja;
 • Podržavanje implementacije najboljih projekata i realizacija istih;
 • Uspostavljanje procesa i operacija vezanih za aktivnosti Fondacije;
 • Pripremanje i podnošenje izveštaja o planovima i projektima;
 • Organizacija predavanja, stručnih skupova, seminara, savetovanja i drugih oblika stručnog usavršavanja;
 • Organizacija produkcije i/ili umetničkih događaja;
 • Vođenje evidencije o finansijama;
 • Raspoređivanje zaduženja, koordinacija izvršenja zadataka i kontrolisanje rezultata rada;
 • Pružanje podrške i kvalitet u praćenju i unapređenju drugih procedura za rad unutar Fondacije;
 • Sprovođenje obuka za zaposlene u Fondaciji;
 • Praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
 • Održavanje komunikacije sa svim zaposlenima i angažovanim licima;
 • Obavljanje drugih poslova u skladu sa odlukama nadležnih organa Fondacije;

II    Uslovi

Profil kandidata

Poželjno je da kandidati poseduju prvenstveno sledeće osobine:

 • Inicijativu;
 • Organizovanost i efikasnost;
 • Motivaciju za napredovanjem i usavršavanjem;
 • Preciznost i odgovoran pristup poslu;
 • Dobre prezentacione, komunikacione i pregovaračke veštine;
 • Dobre organizacione, analitičke i liderske veštine;
 • Kreativnost i upornost u sprovođenju postavljenih ciljeva;
 • Komunikativnost na visokom nivou;
 • Sposobnost za rad u timu;

Potrebne kvalifikacije, znanja i veštine:

 • Diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske ili osnovne strukovne studije);
 • Poznavanje engleskog jezika na nivou C1;
 • Poznavanje drugih stranih jezika je poželjno, ali nije uslov;
 • Najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim pozicijama;
 • Dobro poznavanje programa koji su deo microsoft Office paketa;
 • Iskustvo sa pisanjem projekata i konkurisanja kod domaćih i stranih fondova, ministarstava i drugih nadležnim  organa;
 • Iskustvo u zagovaranju, predstavljanju i rukovođenju kompleksnim projektima

 Uz prijavu za konkurs potrebno je priložiti:

 • Biografiju (CV)
 • Motivaciono pismo (do dve A4 strane) u kom je, osim lične motivacije, obavezno opisati planirane pravce delovanja organizacije
 • Potvrdu o stečenoj stručnoj spremi i ostale sertifikate ukoliko ih kandidat poseduje
 • Dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice, uverenje o volontiranju i svako drugo uverenje ili potvrda o radnom stažu)

 

Rok za podnošenje prijave:

Prijave se primaju u roku do 20. 08. 2017. godine na adresi: 

Bulevar Kralja Aleksandra 82/2/6, 11 000 Beograd

Ili elektronskim putem na e-mail:

Kandidat se bira na period od dve godine, koji je utvrđen članom 8, stavom 3 Statuta Fondacije i po isteku može ponovo biti biran na istu funkciju.

Konkurs je otvoren do 20.08.2017. godine. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće obavešteni o rezultatima konkursa i to u roku od 7 dana po zatvaranju konkursa.

Ostale vesti

čet
Novi logo tolerancije
pet
Drugi dan HFestivala
sre
Prvi dan HFestivala
pet
Program HFestivala
čet
Najava: HFestival
ned
Aveti u decembru